Nieuws

News Centre de Crise

Hoe kunnen we onze bevolking nog beter informeren bij een noodsituatie? Deze vraag blijven we ons dagelijks stellen. Bij incidenten...

mygov.be
News

AD Digitale Oplossingen en Innovatie én AD Identiteit en Burgerzaken werkten mee aan de MyGov.be-app De FOD BOSA lanceerde in mei de app MyGov.be. Met enige ...

News Centre de Crise

Op 9 juni vinden in ons land federale, regionale en Europese verkiezingen plaats. Verkiezingen vormen de basis voor onze democratie...

Campagne ‘Maakt mijn stem het verschil?’
News
Minder dan 20 dagen voor de verkiezingen is de nood aan info hoog en leven er heel wat vragen. De informatiecampagne ‘Maakt mijn stem het verschil?’ van de FOD ...
News Centre de Crise

De ministerraad keurde op 3 mei het wetsontwerp voor de omzetting van de CER-richtlijn in de Belgische wetgeving goed. Deze richtlijn...

News Centre de Crise

Het Koninklijk Besluit van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan werd op 14 mei gepubliceerd in het Belgisch...

News Centre de Crise

Vandaag is het Europadag! Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zet sterk in op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van...

News Centre de Crise

Meer dan ooit was 2023 een jaar met verschillende grootschalige coördinaties, internationale samenwerking en verdere stappen richting...