Vaak gestelde vragen

Vragen VISUMAANVRAAG
Aanvraag BIJDRAGE dienst Vreemdelingenzaken
Diefstal of verlies identiteitsdocument: DOC STOP

Blokkeer deze onmiddellijk door gratis te bellen naar DOCSTOP.

Toutes les informations sur disponibles sur checkdoc.be

Wat is het noodnummer 112?

Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar de noodoproepcentrales bellen voor hulp.

Ga voor meer informatie naar de website van Civiele Veiligheid.

Is mijn woning brandveilig?

Bezoek de website van Civiele Veiligheid over de Veertiendaagse van de Veiligheid voor alle informatie die je nodig hebt : https://speelnietmetvuur.be/

Hoe verkleint u de kans op een inbraak bij u thuis?

Bezoek de website Veiligheid en Preventie voor al het advies dat je nodig hebt over inbraak : https://www.besafe.be/nl/diefstal-oplichting/inbraakpreventie

Hoe vraag je best hulp tijdens stormweer?

In geval van hevig onweer is het mogelijk dat een Hulpcentrum 112/100 uitzonderlijk en ondanks de versterking van de ploegen van operatoren niet in staat is om alle oproepen te verwerken.

Bezoek de website van Civiele Veiligheid voor meer informatie : Hoe vraag je best hulp tijdens stormweer?

Hoe word je brandweer?

Wil je brandweer worden naast je werk? Wil je anderen helpen in je vrije tijd? 
De brandweer is constant op zoek naar vrijwilligers!

Alle informatie op www.pompier.be

Wat te doen in geval van een Seveso-alarm?

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

Bezoek de website van het Crisiscentrum voor meer informatie : https://crisiscentrum.be/nl/risicos-belgie/technologische-risicos/seveso

Hoe/waar een perskaart verkrijgen?

In België is de pers vrij, en velen noemen zich ook ‘journalist’, maar toch maakt onze wetgeving een onderscheid, en geeft ze voorrang en faciliteiten aan erkende beroepsjournalisten.

Alle informatie op https://www.journalist.be/nl

Gewetensbezwaarde / Dienstplicht

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken beschikt over de informatiegegevens betreffende de gewetensbezwaarden.

Consultez leur site pour plus d'informations : https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/faq/bevolking/gewetensbezwaarde-dienstplicht/

Klachten met betrekking tot de politiewerking

De FOD Binnenlandse Zaken is niet bevoegd voor de behandeling van klachten met betrekking tot de politiewerking van een lokale politiedienst of een entiteit van de federale politie. Hiervoor dient u zich als klager rechtstreeks te wenden tot de betrokken politiediensten of tot de controle-instanties (AIG en Comité P). 

Heeft uw klacht betrekking op een lokale politiedienst, dan dient u deze door te sturen naar de betrokken politiezone. Aangezien de zones autonoom zijn, wordt de klacht door hen afgehandeld.

Heeft uw klacht betrekking op een entiteit van de federale politie, dan kunt u uw klacht doorsturen naar de federale politie (e-mail CG@police.belgium.eu).

U kunt ook steeds uw klacht neerleggen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie. Informatie over de Algemene Inspectie en het klachten formulier vindt u via bijgevoegde link: http://www.aigpol.be/nl/centerframe-plaintes.htm

U kan zich tenslotte ook wenden tot het Comité P. Deze externe instelling is belast met het toezicht op de globale werking en de uitoefening van de politiefunctie; informatie over het Comité P en de procedure om een klacht in te dienen bij deze instelling vindt u via bijgevoegde link http://www.comitep.be

Nog een vraag?

Gebruik ons contactformulier.