Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege dat als enige bevoegd is om bij wijze van arresten uitspraak te doen over beroepen die worden ingediend om de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus te verkrijgen, en over beroepen tot nietigverklaring tegen andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  

Als attaché bij onze teams van rechters, griffiers en juristen krijgt u de kans om aan gevarieerde dossiers te werken, waardoor u elke dag een andere ervaring opdoet. U wordt omringd door een dynamisch, ervaren team waarop u kunt vertrouwen om u te helpen starten en u verder te ontwikkelen. Het vreemdelingenrecht is een complexe en steeds evoluerende materie. We helpen u om u in uw eigen tempo te ontwikkelen door middel van voortgezette opleiding. Uw dagelijkse werk bestaat uit het opstellen van ontwerpen van arresten en het deelnemen aan terechtzittingen, boeiende discussies en intense juridische reflecties, waardoor u de kans krijgt om een spannende rol te spelen in zeer concrete zaken van het vreemdelingenrecht, met een zichtbare menselijke uitdaging. Als administratief deskundige op de griffie maakt u deel uit van een geolied team en staat u garant voor het correct verloop van de procedures voor de Raad. U wisselt stukken uit met de partijen, beantwoordt hun vragen en biedt administratieve ondersteuning aan de rechters en attachés. 

U maakt deel uit van gepassioneerde teams die er alles aan doen om hun rol te vervullen met integriteit, transparantie, professionaliteit, autonomie en verantwoordelijkheid. Elke dag draagt u bij aan het bereiken van de missie van de Raad in onze maatschappij: een rechtsbescherming op efficiënte wijze bieden.  

Ook interessant voor u:

Press
Op 18 januari 2023 stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor samen met alle asieldiensten, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken, het ...