Civiele Veiligheid

De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes

Directeur-generaal: Geneviève Van Der Meeren

Foto van Geneviève Van Der Meeren

 

Adres : Leuvenseweg 1, 1000 Brussel
Telefoon : 02 488 50 01
Contactformulier : www.civieleveiligheid.be/nl/contact
Website :  www.civieleveiligheid.be

 

Civiele bescherming

 www.civielebescherming.be

112

www.112.be

Brandweer

www.ikwordbrandweer.be

 

Directie Communicatie: com.scv-pcb@ibz.be

Directie Civiele bescherming: dir.op.scv-pcb@ibz.be

Directie 112: 112@ibz.be

Juridische directie: jur.scv-pcb@ibz.be

Directie Personeel: