Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Binnenlandse Zaken streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website:

Conformiteitsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk omwille van de hieronder opgesomde niet-overeenstemmingen en vrijstellingen.

Voorbereiding van deze verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze bestond uit een vereenvoudigde analyse. Het verslag daarvan is hier beschikbaar: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/ibz.be.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk omwille van de volgende reden(en):

Alle documenten op onze website zijn niet toegankelijk op dezelfde manier.

Op 19/11/2020 is de website geauditeerd door AnySurfer vzw. Alle mogelijke aanpassingen werden uitgevoerd. Bovendien blijven wij een zeker aantal toegankelijkheidsaanpassingen verrichten.

Voorgestelde alternatieven

Wanneer een document niet toegankelijk is, wordt – in de mate van het mogelijke – een link naar een html-versie aangeboden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring:

  • is opgemaakt op 23/09/2020,
  • is opgesteld door het webteam van de FOD Binnenlandse Zaken,
  • is voor het laatst herzien op 22/09/2021.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?
Contacteer ons via ons contactformulier.

of via:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1, 1000 Brussel
02 488 18 77
informatiedienst@ibz.fgov.be

Ben je niet tevreden met het ontvangen antwoord, dan kan je onze klachtenprocedure volgen.​

Procedure om de naleving van de bepalingen te kunnen verzekeren

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je van de FOD Binnenlandse Zaken gekregen hebt?
Neem dan contact op met de federale ombudsman:

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website: Federale ombudsman

Verbeterplan

De komende maanden is een regelmatige update van de website en haar inhoud voorzien. De toegankelijkheid van de site zal daarbij verbeterd worden.