Onze visie

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Het verzekeren van de veiligheid van de burgers is één van de prioritaire opdrachten van de Staat. Het betreft een complexe uitdaging die de samenwerking en coördinatie vergt van verschillende organisaties, zoals de politie, de inlichtingendiensten, het OCAD, Justitie, alsook van de verschillende bestuursniveaus (internationaal, federaal, regionaal, provinciaal en lokaal).

Binnen dat kader wil de FOD Binnenlandse Zaken samen met het geheel van deze partners een rol vervullen op het vlak van de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Wij willen onze strategische allianties versterken en een performant uitwisselingsplatform aanbieden dat borg staat voor een gecoördineerde en horizontale aanpak van de veiligheid, waarbij iedere dienst zijn missies op een autonome en coherente manier uitvoert.