Camerabewaking

De FOD Binnenlandse Zaken verwerkt de gegevens afkomstig van de camerabewaking om de veiligheid van zijn gebouwen, goederen, personeel en bezoekers te waarborgen. Het gebruik van camera's door onze FOD wordt geregeld bij wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Alleen gemachtigde personeelsleden hebben toegang tot de opgenomen beelden, alsook in voorkomend geval het gemachtigd personeel bij de beheerder van het gebouw, en uiteraard de politiediensten of gerechtelijke overheden, indien nodig en overeenkomstig de voorschriften van de voornoemde wet van 21 maart 2007. Alleen de bewakingsagenten kunnen in voorkomend geval de beelden in real time bekijken.

Als er geen veiligheidsincident is, bewaren wij deze gegevens zoals de wetgeving voorschrijft gedurende een maximumtermijn van één maand. De reglementaire pictogrammen die aan de ingang van de desbetreffende plaatsen zijn aangebracht, informeren u over een eventuele camerabewaking. Indien u nog vragen heeft over camerabewaking en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming door gebruik te maken van het formulier dat u ter beschikking wordt gesteld op onze website.