Commissies

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is belast met het algemeen toezicht op de toepassing van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT). 
Zij wordt bijgestaan door rijkspersoneel dat haar door de regering ter beschikking wordt gesteld.

Contact

Emmanuel Vandenbossche (Voorzitter, NL)

Adres: Warandeberg 4, 1000 Brussel

Telefoon: 02 488 23 95
E-mailinfo@vct-cpcl.be
Website: http://vct-cpcl.be

 

Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, is een onafhankelijke adviescommissie die door artikel 8 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur tot stand werd gebracht onder de naam Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Contact

Luc Donnay, staatsraad (Voorzitter)

Adres: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Telefoon: 02 518 20 72
E-mailCtb-Cada@rrn.fgov.be
Website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/commissies/openbaarheid-van-bestuur/inleiding/

 

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie is een onafhankelijke beroeps- en adviesinstantie die door artikel 33 van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie tot stand werd gebracht.

Contact

Frédéric GOSSELIN (Voorzitter)

Adres: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Telefoon: 02 518 20 97
E-mailFbc-Cfr@rrn.fgov.be
Website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/commissies/toegang-tot-milieu-informatie/voorstelling/