Bescherming van je persoonsgegevens - Ons cookiebeleid

Je kan je cookievoorkeuren te allen tijde configureren via de banner "Privacy-instellingen" onderaan de pagina.

Inleiding

De volgende informatie heeft betrekking op de bescherming van je persoonsgegevens. Het betreft gegevens die het mogelijk maken je rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, bijvoorbeeld je voornaam, familienaam, e-mailadres of IP-adres.

Dit beleid is van toepassing op de pagina's van de website van de FOD Binnenlandse Zaken. In je browser beginnen deze pagina's met:

Als beheerder van deze website gebruikt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verschillende soorten cookies. Het doel van deze verklaring is om je informatie te verschaffen over de cookies, de gegevens die worden verzameld via cookies, de redenen waarom deze gegevens worden verzameld, de duur dat deze gegevens worden bewaard en de manier waarop je deze kan verwijderen en/of deactiveren.

Een cookie, wat is dat?

Een cookie is een informatiebestand met een uniek identificatienummer, dat kan worden bewaard op je computer wanneer je websites bezoekt. Er wordt informatie in opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een bepaalde website. Wanneer je deze website opnieuw bezoekt, wordt deze cookie doorgestuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Dankzij cookies wordt de toegang tot websites vereenvoudigd en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om websites te personaliseren naargelang je persoonlijke voorkeuren. Ze maken het ook mogelijk om het gebruik van een website en de manier waarop je een website raadpleegt, te analyseren met als doel deze website te verbeteren.

Cookies en andere trackers kunnen worden onderscheiden volgens verschillende criteria:

Hun oorsprong

 • "First party" cookies of rechtstreekse cookies: Deze cookies worden rechtstreeks door de eigenaar van de bezochte website geplaatst.
 • "Third party" cookies of onrechtstreekse cookies: Deze cookies worden geplaatst door een eigenaar van een andere site dan deze die wordt bezocht door de bezoeker en maken het mogelijk om gegevens over de bezoeker van deze website te verkrijgen. Ze zijn niet altijd zichtbaar. Er zal geen enkele onrechtstreekse cookie worden geplaatst tijdens een bezoek aan onze websites.

Hun bewaartijd

 • Sessiecookies: Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de bezoeker de browser afsluit.
 • Permanente cookies: Deze cookies worden opgeslagen op de harde schijf tot ze worden verwijderd of tot een bepaalde termijn is verstreken.

Hun doel

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn om louter technische redenen onontbeerlijk voor de goede werking van de website. Omwille van het essentiële karakter ervan, uit technisch oogpunt, geldt enkel een informatieplicht. Deze cookies worden geplaatst zodra je een website bezoekt en kunnen niet worden geweigerd.
 • Functionele cookies: Deze cookies onthouden informatie over je keuzes en voorkeuren op een website. Je mag deze cookies niet weigeren als je optimaal op deze website wenst te surfen, maar ze worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Waarom gebruiken we cookies?

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van zijn website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd wanneer je deze website bezoekt. Tenzij anders vermeld, zijn deze cookies rechtstreekse of "first party" cookies.

Wij gebruiken geen cookies:

 • om identificeerbare persoonlijke informatie te verzamelen (zonder je uitdrukkelijke toestemming);
 • om gevoelige informatie te verzamelen (zonder je uitdrukkelijke toestemming);
 • om gegevens door te geven aan reclamenetwerken;
 • om persoonsgegevens door te geven aan derden;
 • voor commerciële doeleinden.
 
Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Cookie Consent | CookieFirst.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel werden geplaatst of als je ze wil verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen per browser en per type toestel.

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.

Externe links

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft externe links op zijn website geplaatst, die je doorsturen naar andere websites zoals Facebook, Twitter enz. om bepaalde informatie te documenteren en te delen. Deze links worden steeds aangeduid met een icoon of een duidelijke markering. Het raadplegen van deze websites valt steeds onder jouw eigen verantwoordelijkheid. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken raadt je aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende websites te raadplegen, aangezien de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft over het gebruik van de door deze websites verzamelde persoonsgegevens. Als je deze sites niet bezoekt, zal hun evenwel geen enkel persoonsgegeven worden meegedeeld.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 28/04/2023.