Welkom in onze Pressroom!

Deze pershoek, bedoeld als rechtstreeks contact met de media, is voor iedereen toegankelijk.

U vindt er het meest relevante nieuws en de perscommuniqués van de FOD Binnenlandse Zaken, van zijn verschillende algemene directies alsook van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zo hoeft u geen belangrijke informatie meer te missen!

U kan opzoekingen verrichten in verschillende rubrieken: veiligheid, democratie en identiteit, asiel en migratie en organisatie.

Veel leesplezier ...

Contact

«Blijf geïnformeerd» om zich in te schrijven JA (met GDPR)