Statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones (06 juni 2019)

Op 6 juni 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2016 616.245 interventies uitgevoerd. De hulpverleningszones hebben 397.760 interventies uitgevoerd waarbij dringende geneeskundige hulp geboden is en 218.485 interventies uitgevoerd waarbij geen geneeskundige hulp geboden is.

Meer dan 60% van de brandweerinterventies waarbij geen dringende geneeskundige hulp is verleend waren « reddingsinterventies en technische interventies». Branden zijn goed voor 10,89 % van de interventies (23.783 interventies).

Het aantal slachtoffers is hoger dan in 2015: in totaal waren er 32 doden en 340 gewonden. De aanslagen van 22 maart 2016 hebben deze gegevens waarschijnlijk beïnvloed.

De statistieken van 2016 tonen gelijkaardige tendenzen ten opzichte van het referentiejaar 2015. Het aantal branden stijgt lichtjes (+6%), terwijl het aantal reddingsinterventies en technische interventies gevoelig daalt (-13 %). Deze daling kan verklaard worden door het feit dat er minder interventies voor gevaarlijke dieren (wespen, hoornaars) waren (87.648 in 2015, 59.425 in 2016).
De methodologie die het KCCE gebruikt voor het verwerken van de door de hulpverleningszones bezorgde gegevens is veranderd. Sinds 2016 worden deze gegevens via een Access-databank beheerd. Het KCCE blijft afhankelijk van de hulpverleningszones die hen de gegevens moet bezorgen, maar de access-databank laat toe om de ontvangen gegevens voortaan sneller te verwerken. Het statistiekenrapport 2017 zou in de zomer van 2019 gepubliceerd moeten worden en het statistiekenrapport 2018 voor eind 2019. Vanaf 2020 voorziet het KCCE om de statistische gegevens nog grondiger te analyseren.

Statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones in België

Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is opgericht in 2008 in het kader van de hervorming van de hulpdiensten.  De opdracht van het KCCE is het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de Civiele Veiligheid.

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email