Samen overlast aanpakken! (18 mei 2021)

Bijna alle gemeenten passen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe om allerlei vormen van overlast snel en efficiënt aan te pakken. Bepaalde overtredingen zorgen voor grote ergernissen, maar kunnen niet altijd behandeld worden door het parket. Dankzij GAS kunnen steden en gemeenten alsnog daadkrachtig optreden. Om de vijf jaar legt de minister van Binnenlandse Zaken een uitvoerig verslag neer in het parlement over de toepassing van de GAS-wet.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De gemeentelijke administratieve sancties of GAS-boetes waren controversieel bij de invoering, maar zijn na twintig jaar niet meer weg te denken als instrument van het lokaal handhavingsbeleid. GAS-boetes zijn een krachtig instrument bij het bewaken van de sociale veiligheid. Ze mogen evenwel niet als onevenwichtig worden ervaren. Om die doelstellingen te bewaken, werd het systeem opnieuw geëvalueerd.

Wat zeggen de cijfers?

Meer dan 350 gemeenten namen deel aan de bevraging.

  • Ongeveer 95,5 % van de respondenten voorzien GAS-boetes in hun reglement.
  • De meest vastgestelde inbreuken waren sluikstorten, lawaaihinder, hinder van dieren (hondenpoep of hond niet aan de leiband bijvoorbeeld), netheid en beschadiging van roerende en onroerende goederen.
  • Op duizend boetes werden er gemiddeld vier aan minderjarigen gegeven.
  • 78,7 % van de Belgische steden en gemeenten behouden de leeftijdsgrens van 16 jaar binnen hun reglement voor GAS-boetes. De rest opteerde voor de wettelijke minimale leeftijdsgrens van 14 jaar.
  • De gemeenten geven aan dat het bedrag van de opgelegde geldboetes zich gewoonlijk situeert tussen 1 en 150 euro. Boetes hoger dan 150 euro komen veel minder voor.

Corona en GAS?

Tussen 7 april en 30 juni 2020 konden gemeenten corona-GAS-boetes voorzien in hun reglement op basis van het koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020.

  • 52 gemeenten hebben corona-GAS-boetes uitgeschreven.
  • De top drie van inbreuken in het kader van deze boetes waren samenscholingen, niet-toegelaten verplaatsingen en het niet-respecteren van de regels inzake social distancing.
  • Er werden 8.766 corona-GAS-boetes opgelegd, waarvan 61,4 % in Brussel, 20,1 % in Wallonië en 18,5 % in Vlaanderen.

GAS zijn niet de enigste oplossing, maar kunnen wel snel helpen in het bijsturen van hinderlijk gedrag. De minister van Binnenlandse Zaken wil op de ingeslagen weg verdergaan. “Het verslag is een goede aanleiding om de wet te evalueren. Wij gaan daar nu mee aan de slag en zullen verbeteringen voorstellen, waar het kan.

Het volledige verslag lezen? Je kan het terugvinden via https://bit.ly/3vV2J16.

Contact

E-mail: VPSCommExterne@ibz.be