Nationaal Crisiscentrum analyseert bijna 5 miljoen passagiersgegevens tijdens zomermaanden (07 september 2019)

Tijdens de afgelopen zomermaanden juli en augustus heeft de directie Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) van het Nationaal Crisiscentrum bijna 5 miljoen passagiersgegevens geanalyseerd in het kader van de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme. Dit resulteerde in 321 positieve controles door de geïntegreerde politie voor de periode van januari tot augustus 2019.

ntense samenwerking

De Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) van het Nationaal Crisiscentrum staat in voor het analyseren van passagiersgegevens in het kader van de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme. Op de BelPIU van het Nationaal Crisiscentrum werken vier diensten op een zeer intense manier samen: de federale politie; de Veiligheid van de Staat; de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Om deze geïntegreerde samenwerking vlot te laten verlopen zorgt het Nationaal Crisiscentrum voor de nodige operationele ondersteuning en de concrete organisatie van de dienst: beveiligde locatie, aanwervingen, IT systeem, onderhandelingen met de verschillende sectoren….

5 miljoen gegevens geanalyseerd in juli en augustus

Momenteel analyseert het Nationaal Crisiscentrum 70% van alle vertrekkende of toekomende vliegtuigpassagiers on ons land. De afgelopen zomermaanden juli en augustus werden er zo 5 miljoen passagiersgegevens geanalyseerd.

De directie BelPIU bekijkt met de nog niet aangesloten vliegtuigmaatschappijen, op welke technische en veilige manier deze gegevens geconnecteerd kunnen worden met databank van de BelPIU.

Concrete resultaten

In de periode van januari tot augustus 2019 resulteerde dit in 321 positieve controles door de geïntegreerde politie op verschillende Belgische luchthavens:

  • 6 onmiddellijke aanhoudingen voor personen die al veroordeeld waren.
  • 120 personen werden aangehouden in het kader van mensenhandel.
  • 7 ouderontvoeringen konden worden verhinderd.
  • 13 personen werden aangehouden in het kader van een gerechtelijk drugs dossier.
  • 20 geseinde personen werden aangehouden in het kader van zware diefstal.
  • 94 informatiedossiers opgesteld in het kader terrorisme en radicalisering.
  • 219 gerichte opzoekingen op vraag van het parket of een onderzoeksrechter in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek.

Europese voortrekkersrol

België was een van de eerste Europese landen om de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) te operationaliseren. Sinds half juni is België ook voorzitter van de de Informal Working Group PNR en bepaalt zo mee de Europese ontwikkeling van de PNR-richtlijn.

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crom benadruk de Europese voortrekkersrol van BelPiu in Europa:

De Belgische passagiersinformatie-eenheid is één van de eerste operationele eenheden in Europa en blijft een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit (waaronder mensen- en drugssmokkel), onder meer via het voorzitterschap van de werkgroep van passagiersinformatie-eenheden van de Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en Australië. We blijven dan ook verder werken aan de uitbreiding van de gecontroleerde gegevens, en het versterken van de nationale en internationale samenwerking met onze partners.”  

Links: 

BelPIU: verzameling en verwerking van passagiersgegevens

 

Contact

Pers NL

0471 763 704