Het CGVS publiceert zijn jaarverslag 2019 (01 september 2020)

U kunt het activiteitenverslag 2019 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen hier raadplegen.