Fireforum awards 2019 (19 december 2019)

Op 26 november 2019 heeft het Fireforum in Tervuren zijn Awards uitgereikt in de aanwezigheid van minister Pieter De Crem. De personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van brandveiligheid, werden bekroond, met name Jérôme Glorie met een Life Time Achievement Award en het KCCE met de bijzondere prijs van de jury.

Jérôme Glorie, tot in 2019 Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid, draagt deze prijs op aan iedereen die er mee voor heeft gezorgd dat de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (Civiele Veiligheid en Preventie) zich tot de belangrijke actoren op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding mogen rekenen:

Deze prijs is voor mij een erkenning voor het werk dat onze teams, het KCCE, de juridische en administratieve diensten ter ondersteuning van de hulpverleningszones, de dienst brandpreventie, de Directie 112, ... hebben geleverd. We hebben er, in soms ingewikkelde omstandigheden, op toegezien dat we een kwaliteitsvolle dienstverlening konden bieden: bravo en dank aan iedereen! Onze gezamenlijke doelstelling is altijd geweest om de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers in gevaar te verbeteren: van het beheer van de oproepen op het noodnummer 112, het onderzoek voor innovatie om rekening te houden met de evoluties op de markt tot de manier waarop de hulpdiensten reageren, uitgerust zijn en worden opgeleid. Na de hervormingen van de brandweer, heeft de recente hervorming van de civiele bescherming de herpositionering ervan als complementaire en gespecialiseerde actor in de hulpverleningsketen mogelijk gemaakt. Een toekomstige uitdaging is uiteraard om de milieudimensie van de brandbestrijding te analyseren om de technieken en procedures aan te passen in functie van de impact die zij op de levenskwaliteit en het klimaat hebben. Fireforum is een unieke plek voor ontmoeting, overleg en uitwisseling om een antwoord te bieden op die uitdagingen en erop te anticiperen.

De bijzondere prijs van de jury ging unaniem naar het project van CTIF over de ISO 17840-standaard voor uniforme “Rescue sheets en Emergency Response Guides", een project met internationale dimensies en uitstraling. Dankzij het werk van Majoor Tom Van Esbroeck (CTIF) en Kurt Vollmacher (projectleider ISO van Brandweerzone Centrum Gent), dat werd ondersteund door het KCCE, wordt deze norm nu op internationaal niveau uitgerold en toegepast. Willy Vanderstraeten, Directeur a.i. van het KCCE: "Het KCCE is de vertegenwoordiger van België in het CTIF en speelt er een vooraanstaande rol via de commissie “Extrication and new technologies”. Nog vorig jaar hebben wij een tweedaags congres georganiseerd in november over deze thematiek. Op dit congres werd een MOU (memorandum off understanding) getekend met de partners van het Belgische openbaar vervoer om op hun voertuigen een eenvormige stickering aan te brengen, zodat de brandweer van bij aankomst weet met welke aandrijving het voertuig is uitgerust. Intussen is dit uitgebreid niet alleen naar het privé vervoer, maar werd in Casablanca eenzelfde overeenkomst getekend voor de internationale federaties. Het Belgische initiatief is dus een internationale standaard geworden. Als KCCE zijn we dan ook zeer trots dat dankzij onze niet aflatende steun aan dit project, een dergelijk resultaat werd behaald.

Proficiat aan de winnaars van de zes categorieën:

  • Brandveiligheid - sensibilisering en preventie voor de bevolking: Netwerk Brandweer voor hun project ‘En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren'.
  • Brandveiligheid - sensibilisering en preventie in een professionele context: Brandweerzone Kempen voor hun project ‘FireMaps: een multidisciplinair webportaal preventie met gis-toepassing’.
  • Brandveiligheid in bouwprojecten - nieuwbouw, renovatie van gebouwen, infrastructuur, …: Studiebureau Boydens en de firma The Belgian voor hun project ‘Brandbeveiliging bij de herbestemming van de Gare Maritime op de Tour & Taxis’.
  • Brandbestrijding en interventie bij brand: Citymesh en Hulpverleningszone FLUVIA met het project ‘Safety Drone: autonome drone als verkenner’.
  • Wetenschappelijke studies of eindwerken in verband met brandveiligheid: FESG voor hun onderzoek naar het veiligheidsniveau in gesprinklerde ondergrondse parkeergarages.
  • De Publieksprijs: preventieproject van Netwerk Brandweer
  • De Bijzondere prijs van de jury: internationaal project van CTIF voor de ISO 17840-standaard met de uniforme ‘Rescue sheets en Emergency Response Guides’. 
  • Life Time Achievement 2019: Jérôme Glorie.

Alle foto's

FireForum is een vereniging die de industrie, de brandweer, de wetenschappelijke wereld en de overheden bijeenbrengt rond een project voor de uitwisseling van kennis, technologische vooruitgang en opleiding. Vandaag telt ze 16 leden: diverse sectorfederaties, de FOD Binnenlandse Zaken, het Kenniscentrum KCCE, Netwerk Brandweer, FRCSPB, Beprobel, de vereniging van preventieadviseurs, de vereniging van de studiebureaus, het Instituut voor brandveiligheid van Gent en Luik, en de Vlaamse en Waalse architectenverenigingen.

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email