De CET-brandweerlieden erkend bij koninklijk besluit (31 mei 2018)

Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszones werd aangepast om de verantwoordelijkheid van de brandweerlieden inzake "Casualty Extraction Team (CET)" te bekrachtigen.

Deze reglementering zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019. Casualty Extraction Teams (CET) zullen ingezet worden tijdens aanslagen om op een veilige, maar snellere manier slachtoffers te evacueren en zo de overlevingskansen te vergroten.

De brandweerlieden van Brussel en Luik beschikken reeds over een opgeleid CET-team. Zij konden rekenen op de ondersteuning van de FOD Binnenlandse Zaken, die de opleiding georganiseerd heeft en gespecialiseerde voertuigen en uitrustingen gefinancierd heeft. Dankzij deze exclusieve operationele samenwerking tussen de brandweer, de politie en de FOD Binnenlandse Zaken, zijn de eerstelijnshulpverleningsdiensten beter beschermd en beter uitgerust om het hoofd te bieden aan de risico's. Op dinsdag 29 mei 2018 in Luik, waar een man drie personen gedood heeft en een vierde persoon verwond heeft, werd opnieuw pijnlijk herinnerd aan de noodzaak om over dergelijke teams te beschikken. Aangezien er sprake was van een gijzelneming, werd het nieuwe Luikse CET-team ter plaatse gestuurd.

Aangezien de CET-opdracht officieel suprazonaal wordt, worden de zones aangemoedigd om samen te werken en overeenkomsten (SLA) op te stellen om de concrete organisatie ervan samen te bepalen. De zones die geen team zouden vormen, zullen een beroep moeten doen op de in de andere zones bestaande teams.

Meer info :

Contact

Thomas Biebauw
02 500 24 02
0471 50 06 94
email

Formation CET