De Belgische Civiele Bescherming test haar internationale reddingscapaciteiten in een stedelijke omgeving in het Verenigd Koninkrijk (13 maart 2019)

Van 14 tot 19 maart neemt de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige oefening van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (European Module Exercise of EU ModEX) in Merseyside in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze oefening testen verschillende internationale teams die gespecialiseerd zijn in reddingsacties in een stedelijke omgeving hun technieken en vermogen om samen te werken.

Tijdens de oefening wordt de MUSAR-module (Medium Urban Search and Rescue) van de Civiele Veiligheid ingezet. Deze laat toe om zoek- en reddingsoperaties in stedelijke gebieden uit te voeren na een aardbeving, een explosie of een aardverschuiving. De module heeft gespecialiseerde apparatuur om bedolven personen te lokaliseren en te bevrijden, zoals telescopische camera’s die de binnenzijde van beschadigde infrastructuur (tunnels en ingestorte gebouwen) kunnen weergeven en luisterapparatuur om geluiden te detecteren onder het puin. Ze kan ook beroep doen op reddingshonden om het puin te doorzoeken.

Bastiaan Ruys, clusterverantwoordelijke Search & Rescue in Brasschaat: “De MUSAR-module is de oudste module van de FOD Binnenlandse Zaken die deelneemt aan operaties onder de vlag van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) om bijstand te verlenen aan een ramp in het buitenland. In het verleden is de module meerdere keren ingezet tijdens missies, zoals in 2005 na de tusanumi in Thailand, in 2010 na de aardbeving in Haïti en in 2015 na de aardbevingen in Nepal.”

Internationaal gecertificeerd

De Belgische MUSAR-module is sinds 2010 gecertificeerd door de International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) van de Verenigde Naties. Dit toont aan dat de MUSAR-module al bijna 10 jaar voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Om aan deze normen te blijven voldoen en in het buitenland te kunnen blijven interveniëren, is het belangrijk dat deze module, naast de nationale oefeningen, ook minstens eenmaal per jaar deelneemt aan een internationale oefening. Deze oefening biedt dus ook de kans om de MUSAR-module voor te bereiden voor het vernieuwen van zijn INSARAG-certificering in het voorjaar van 2020.

European Union Module Exercise (EU ModEX)

De oefening vindt plaats in een fictief derdewereldland. Het doel is om op alle niveaus van de operaties (van de bevelvoeringsketen, over de verzameling en uitwisseling van informatie, tot de inzet van de interventiemiddelen op het terrein) de samenwerking tussen teams uit drie Europese landen (Frankrijk, Estland en België) te testen.

Het Belgisch team bestaat uit 27 specialisten op het gebied van redding en berging. Zij zullen er samenwerken met experts van volksgezondheid, defensie en buitenlandse zaken, als onderdeel van B-FAST.

Door deel te nemen aan de EU ModEX blijft de Belgische Civiele Bescherming investeren om een adequate en hoogwaardige internationale hulp te kunnen bieden aan getroffen landen.

Europees mechanisme voor Civiele Bescherming

Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen hulp zoeken nadat ze getroffen zijn door grootschalige rampen. Het doel van dit mechanisme is om de samenwerking van de middelen en de efficiëntie van interventies van de civiele bescherming te verbeteren. Het zorgt voor een betere coördinatie in het veld, één enkel contactpunt, een interventie gebaseerd op de behoeften en helpt een dubbele inzet van middelen te voorkomen.

Om dit doel te bereiken, heeft het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming verschillende interventiemodules zoals de MUSAR-module gecreëerd. Elke module heeft specifieke kwaliteitsnormen voor een type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving,...). Elke module is autonoom, snel inzetbaar en is samengesteld uit gespecialiseerd personeel.

Contact

Thomas Biebauw
tel: 02 500 24 02
GSM 0471 50 06 94
email