CGVS lanceert 'asyluminbelgium.be'' (23 maart 2021)

Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) lanceert asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali) te informeren over de asielprocedure in België.

Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) lanceert asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali) te informeren over de asielprocedure in België.

Deze nieuwe website reikt informatie aan over het verloop van de asielprocedure, op maat van de asielzoeker, met een sterke focus op de behandeling van asielaanvragen door het CGVS.

  • Welke stappen doorloopt de asielzoeker doorheen de asielprocedure?
  • Hoe kan de asielzoeker zich voorbereiden op het gesprek bij het CGVS?
  • Wat verwacht het CGVS van de asielzoeker?
  • Hoe ziet de asielprocedure eruit voor niet-begeleide minderjarigen?
  • In welke gevallen kan een minderjarige die met zijn ouders in België is, een eigen asielaanvraag indienen?
  • Onder welke voorwaarden kan een verzoeker opnieuw asiel aanvragen na een weigering?

Op deze en andere vragen biedt de website een antwoord. Alle tekst wordt ondersteund door audio, zodat ook de asielzoeker die niet of minder goed kan lezen, toegang heeft tot alle informatie.
Op de website zijn ook 4 video’s te zien waarin de kijker het parcours kan volgen van Zana. Zij getuigt over haar traject vanaf het begin van haar asielaanvraag tot het moment dat zij een beslissing ontvangt. Door deze getuigenis kan de asielzoeker zich op een toegankelijke en laagdrempelige manier een beeld vormen van de verschillende stappen die hij/zij zal doorlopen.

Contact

Damien Dermaux
02 205 54 83
damien.dermaux@ibz.fgov.be