Asielstatistieken – overzicht van 6 eerste maanden (01 juli 2018)

Verzoeken om internationale bescherming

  • Op de 6 eerste maanden van 2018 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 10.668 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan sinds het begin van 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Georgia, Guinea, Albania, Eritrea, Congo (DRC) en Onbepaald vervolledigen de top 10.

Beslissingen

Op de 6 eerste maanden van 2018, nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 9.685 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 12.467 personen.

Beschermingspercentage

Op de 6 eerste maanden heeft het CGVS in 50,7 % van de gevallen beslist dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig heeft. Het gaat in totaal om 4.665 beslissingen voor 6.438 personen (met inbegrip van de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

Contact

Damien Dermaux (FR/NL)
02 205 54 83
damien.dermaux@ibz.fgov.be

 

CGRA