Alle Belgische gemeenten reiken de nieuwe eID uit (06 januari 2021)

2021 is net gestart. Meteen ook het eerste jaar waarin alle Belgische gemeenten de vernieuwde eID verdelen. Begin 2020 werd al een proefproject gestart in Lokeren. Het proefproject was nodig om de uitrol nauwkeurig voor te bereiden. Stapsgewijs volgden ook de andere gemeenten. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd, maar dankzij de goede samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen schakelden alle Belgische gemeenten nog in 2020 over op de vernieuwde eID.  Samen verdeelden ze zo vorig jaar al 53.269 vernieuwde eID’s. Elke burger die een nieuwe kaart moet aanvragen bij de gemeente zal voortaan zo een vernieuwde eID ontvangen. Om de burger alle nodige informatie rond de nieuwe kaart te verschaffen start de FOD Binnenlandse  Zaken vandaag ook een mediacampagne. 

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden is opgetogen. “De digitalisering van de wereld om ons heen zet door en ook de eID evolueert mee. Met deze nieuwe identiteitskaart hebben we een nog veiliger identiteits- en reisdocument op zak”, aldus de minister. “Door een combinatie van je vingerafdrukken en de geperforeerde foto op de achterkant, worden vervalsingen moelijker en kunnen we de strijd tegen identiteitsfraude verder opvoeren.  De eID blijft, ook in zijn vernieuwde versie, de sleutel tot de digitale wereld en geeft toegang tot een heel aantal toepassingen.”

De huidige eID-kaarten die in omloop zijn, blijven geldig en zullen pas worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart. In bepaalde gevallen kan dat ook nog om een andere reden zoals een niet gelijkende foto of een  naamsverandering. De burger hoeft dus niet onmiddellijk een nieuwe eID aan te vragen zolang hij of zij nog een geldige identiteitskaart heeft. Op het einde van de geldigheidsperiode van de kaart zal de burger een oproepingsbrief in de bus ontvangen om de oude kaart te vervangen.

Wie een nieuwe eID aan moet vragen, zal merken dat dit exemplaar er ook anders uitziet. Dit was nodig om te voldoen aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  • De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdruk staat enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en is beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.
  • De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.
  • De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.
  • Op de achterkant van de kaart bevindt er zich een geperforeerd beeld van de foto.
  • De contactchip staat nu ook op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet worden gestopt.
  • Als nationaliteit wordt niet langer BELG maar wel BEL vermeld.
  • De kaart heeft andere kleurschakeringen.

Om de burger wegwijs te maken in dit alles en alle nodige informatie te verschaffen, start de FOD Binnenlandse Zaken vandaag een campagne via sociale en digitale media.  De basis hiervan is een nieuwe website waar je antwoorden vindt op al je mogelijke vragen rond de vernieuwde eID.

Neem snel een kijkje op: www.vernieuwde-eID.be.

Contact

Peter Grouwels
02 518 23 48
0479 92 00 28
email

Koen Schuyten
02 518 2024
0473 83 22 91
email