30 jaar Kinderrechtenverdrag (13 novembrer 2019)

Op 20 november 2019 bestaat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 30 jaar. Ook het CGVS viert deze belangrijke verjaardag!

Het verdrag, dat het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld is, erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen en heeft het leven van kinderen over de hele wereld helpen veranderen. De invloed van dit verdrag op het dagelijkse leven van kinderen is dan ook niet te onderschatten.

Het belang van het kind is een doorslaggevende overweging die het CGVS moet leiden bij het onderzoek van een verzoek om internationale bescherming van een kind. Dit gebeurt onder meer door de inzet van gespecialiseerde en speciaal hiervoor opgeleide protection officers die tijdens hun onderzoek gebruik maken van aangepaste gehoortechnieken in kindvriendelijke gehoorlokalen. Het concept ‘hoger belang van het kind’ moet hierbij geïnterpreteerd worden in functie van de definities van vluchteling en subsidiair beschermde.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming van kinderen neemt een steeds groter aandeel van het werk van de medewerkers van het CGVS in. Het team minderjarigen werkt hard om de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming van kinderen zo optimaal mogelijk en op kindvriendelijke wijze te laten verlopen.

Om de verjaardag van dit verdrag voor de medewerkers van het CGVS in de kijker te zetten, organiseert het CGVS in november meerdere activiteiten:

  • wekelijkse vertoning van verschillende films en docu’s over het kind op de vlucht;
  • een overzichtstentoonstelling over 30 jaar IVRK op het CGVS;
  • een panelgesprek met belangrijke stakeholders over het belang van het kind in het kader van de bevoegdheden van het CGVS;
  • elk kind dat zich op 20 november op het CGVS aanbiedt voor een persoonlijk onderhoud of gesprek, krijgt een geschenkje.

Voor meer informatie over het 30-jarige bestaan van het IVRK en de rol van het CGVS hierbij, stuurt u een mailtje naar:

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be 

Contact

Damien Dermaux (FR)
02 205 54 83
damien.dermaux@ibz.fgov.be