Federale diensten van de Gouverneurs

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, hebben de gouverneurs opdrachten gekregen om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket in de volgende domeinen:

 • Civiele veiligheid en noodplanning
 • Politionele veiligheid en openbare orde
 • Specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie
 • Wapenwetgeving
 • Brandweer
 • Behandeling van rampenschade

Daarnaast zijn de provinciegouverneurs betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de taken die hun zijn toevertrouwd. De provinciegouverneurs zijn ook commissarissen van de regeringen van gewesten en gemeenschappen. Voor de uitoefening van hun federaal takenpakket, stelt de FOD Binnenlandse Zaken federale ambtenaren ter beschikking van de gouverneurs.

Het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad heeft een hoge ambtenaar en een vicegouverneur. De vicegouverneur wordt benoemd en afgezet door de Brusselse regering.

De vicegouverneur, die perfect tweetalig is, moet erop toezien dat de wetten en reglementen over het gebruik van de talen in bestuurszaken toegepast worden in de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Hij heeft hetzelfde statuut als een provinciegouverneur. 

Antwerpen

FOD Binnenlandse Zaken - Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen

 • Adres: AMCA-gebouw - 6e verdieping, Italiëlei 4 bus 16 - 2000 Antwerpen
 • Tel: 03 204 03 20
 • Fax: 03 204 03 73

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

 • Gouverneur: Sophie Lavaux (Hoge Ambtenaar)
 • Adres: De Lignestraat 40 - 1000 Brussel
 • Tel: 02 507 99 11
 • Fax: 02 507 99 33
 • E-mail : Sophie.Lavaux@safe.brussels
 • Internet : https://safe.brussels
 • Openingsuren: 8u - 17u
 • Openbaar vervoer: Station Brussel-Centraal

 

Henegouwen

Limburg

 • Gouverneur: Jos Lantmeeters
 • Adres: Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt
 • Tel: 011 23 70 15
 • E-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be
 • Internet: http://www.limburg.be
 • Openingsuren: 8u - 17u
 • Openbaar vervoer: Station Hasselt - bus H3 of 45 (halte Provinciehuis)

Luik

Luxemburg

Namen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Burenbemiddeling voor een veilig en leefbaar Vlaams-Brabant  

Als provinciegouverneur vind ik het belangrijk dat burgers zich goed voelen in hun buurt. Buren ergeren zich vaak in kleine dingen. Sommigen vragen mij om tussen te komen of om de politie (of burgemeester) aan te manen een initiatief te nemen. De conflicten gaan vooral over geluidsoverlast (vb. blaffende hond), tuin- en erfafscheiding, vuilnis of rommel, hinder bij het parkeren, …. Ze verzieken de sfeer in de buurt.

Ruzies via politie of de vrederechter laten beslechten, is niet altijd mogelijk of zorgt niet voor een blijvende oplossing. Daarom ondersteun ik elk initiatief van burenbemiddeling om de communicatie tussen buren te herstellen. Gemeentebesturen en andere organisaties zijn vaak vragende partij om een lokaal project op te richten waar burgers terecht kunnen voor burenbemiddeling. Politiezones en gemeentediensten kunnen vrijwilligers rekruteren en ze gratis inschrijven in de opleiding burenbemiddeling die we jaarlijks aanbieden.

Het draaiboek burenbemiddeling is een leidraad voor initiatiefnemers (gemeente, OCMW, CAW, huisvestingsmaatschappijen ...) die met burenbemiddeling willen starten. Dit laagdrempelig en gratis aanbod helpt buren hun conflicten aan te pakken met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar. Dit heeft een positief effect op de buurt, de politie wint tijd zodat ze andere taken kan opnemen, en Vlaams-Brabantse burgers komen zo op een positieve manier met elkaar in gesprek.

In een twintigtal gemeenten van de provincie bestaat nu een lokaal aanbod burenbemiddeling, de overige gemeenten worden bediend door het provinciale netwerk van vrijwillige burenbemiddelaars.

Meer informatie over burenbemiddeling 

 

cartoon

Waals-Brabant

 • Gouverneur: Gilles Mahieu
 • Adres: Brusselsesteenweg 61 - 1300 Waver
 • Tel: 010 23 67 20
 • E-mail: cabinet@gouverneurbw.be
 • Internet: http://www.gouverneurbw.be
 • Openingsuren: zie eigen website
 • Parking: Brusselsesteenweg 61
 • Openbaar vervoer: Station Waver

West-Vlaanderen