Werken bij IBZ?

FOD Binnenlandse Zaken werft aan! Ben jij onze m/v/x die wij zoeken? Is een job met impact, engagement en ambitie iets voor? Blijf dan nog even hangen, want bij ons zit je goed.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Dit is jouw kans!

Werk mee aan een beter asiel- en migratiebeleid

 

Klik op de brochure hieronder en maak reeds kennis met de verschillende openstaande functies: 

Dienst Vreemdelingenzaken werft aan

werken voor

Cv-databank van Werken voor .be

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Dossier’, de cv-databank van Werken voor .be, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!